HOMEPAGE CHINESE  

INTRODUCTION    

PRODUCTS  SHOW     

FEEDBACK     

CONTACT  US     

WWW.BCHOICE.COM.CN

Add Zhaojia Bu,Jiyang Street,Zhuji city,Zhejiang,China
Linkman
                    Mr Fang  +86 13567582239    E-mail: shaojie.fang@hichoice.net
                    Mr Ge+86 13758574115   E-mail: zn.ge@hichoice.net
                    Mr Sun +86 13819598881    E-mail: liuying.sun@hichoice.net
                    Mr Chen+86 13567575837    E-mail: sales-chen@hichoice.net
P.C. 311800
Tel   +86 575 877688988732927687329217
Fax +86 575 87327989
Url http://www.hichoice.nethttp://www.bchoice.com.cn 
E-mail cmzhao@winchoice.cn

©  BCHOICE.COM.CN    All rights reserved of  Zhuji Best Choice Magnet & Electron CO., LTD