MCG型高压脉冲系列   ——磁性设备充磁机系列

  (1) MCG型脉冲高压系列充、退磁机具有极短输出脉冲电流,充磁速度快,从而也减少了充磁夹具的发热。其充、退磁功能通过简单的开关来切换。该系列特别适合于稀土强磁的多极充磁、高矫顽力永磁材料充磁及电机内外充磁、退磁。
  (2) MCG2.0,MCG2.5,MCG4.5高压脉冲系列充磁机采用SCR控制,充磁电压最高可调至4500V,充磁时间3-15秒。尤其适合于大规格的稀土强磁、扬声器、电机充磁。

MCG Series Specifications(Ⅰ) MCG Series Specifications(Ⅱ) MCG Series Specifications(Ⅲ)
MCG Series Specifications(Ⅰ)
型号
最大充磁电压(v)
最大能量(kJ)
充磁时间(s)
重量(kg)
规格(cm)
MCG1.2/1.7(T)
1200
1.7
3.0 130 60x55x150
MCG1.2/3.6(T)
1200
3.6
4.0 210 60x55x150
MCG1.2/6.5(T) 1200 6.5 8.0 270 70x60x150
MCG1.2/13(T) 1200 13.0 13.0 420 70x60x150
MCG1.2/25(T)
1200
25.0
20.0
900
80x70x150

  其中MCG2.0,MCG2.5,MCG3.0,MCG4.5高压脉冲系列充磁机采用SCR控制,充磁电压最高可调至4500V,充磁时间3-15秒。尤其适合于大规格的稀土强磁、扬声器、电机充磁。

MCG Series Specifications(Ⅱ)

技术参数Parameters
型号Model

最大充磁电
Max magnetizing
voltage(V)

最大能量
Max energy
(KJ)

充磁时间Magnetizingperiod(s)

重量
Weight
(kg)

规格
Size(cm)

MCG2.0/3.0(T)

2000

3.0

5

270

60x55x150

MCG2.0/6.0(T)

2000

6.0

9

450

60x55x150

MCG2.0/18(T)

2000

18.0

9

700

70x60x160

MCG2.5/6.0(T)

2500

6.0

9

450

70x60x160

MCG2.5/18(T)

2500

18.0

9

700

80x70x160

MCG2.5/30(T)

2500

30.0

15

1200

80x70x160

MCG2.5/45(T)

2500

45.0

18

1500

80x120x200

MCG2.5/100(T)

2500

100.0

20

1800

80x160x200

MCG3.0/30(T)

3000

30

12

1200

80x70x160

MCG3.0/45(T)

3000

45

9

300

120x90x160

MCG3.0/60(T)

3000

60

12

400

120x90x160

MCG3.0/100(T)

3000

100

15

500

120x90x160

MCG4.5/4.0(T)

4500

4.0

5

300

80x120x200

MCG4.5/6.0(T)

4500

6.0

5

500

80x160x200

MCG4.5/18.0(T)

4500

18.0

7

700

80x240x200

MCG4.5/30.0(T)

4500

30.0

9

1200

80x320x200

©  BCHOICE.COM.CN 昌是信磁电有限公司 版权所有